Leverandører

Opdateret oversigt over underleverandører til NNC.

Nedenstående underleverandører af vores IT-systemer kan få adgang til vores brugeres persondata idet man indgår en aftale med Prime Drive. De leverer services, vi vurderer, er nødvendige for, at vi kan leve op til den aftale, du som bruger laver med NNC.

Listen vil løbende blive opdateret ved eventuelle ændringer. Hvis der bliver tilføjet en underleverandør, vil alle brugere ligeledes blive varslet.